HỆ THỐNG DÀN NỘI SOI

Dàn nội soi gầm có:
– Màn hình
– Camera
– Nguồn sáng

Mua ngay