HỆ THỐNG BÀO MÔ TỬ CUNG

Đặc điểm
Cắt nghiền nát, xay hút: dính tử cung, tàn dư thai kỳ, polyp tử cung, vách ngăn tử cung, vật lạ tử cung

Mua ngay