Kỹ thuật tán sỏi mật qua da

Tán sỏi đường mật qua da là phương pháp điều trị can thiệp ít xâm lấn, hiệu quả cao, đặc biệt thích hợp với các bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý toàn thân phối hợp hoặc bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật đường mật nhiều lần (gây dính, khó khăn khi mổ lại)…

Xem chi tiết

Kỹ thuật tán sỏi thận
qua da bằng đường hầm nhỏ

Kỹ thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ (MPCNL) là một phương pháp điều trị sỏi thận hiệu quả và khả thi với tỷ lệ thành công cao và biến chứng thấp.

Xem chi tiết

Kỹ thuật tán sỏi mật qua da

Tán sỏi đường mật qua da là phương pháp điều trị can thiệp ít xâm lấn, hiệu quả cao, đặc biệt thích hợp với các bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý toàn thân phối hợp hoặc bệnh nhân đã có tiền sử phẫu thuật đường mật nhiều lần (gây dính, khó khăn khi mổ lại)…

Xem chi tiết

Kỹ thuật tán sỏi thận
qua da bằng đường hầm nhỏ

Kỹ thuật tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ (MPCNL) là một phương pháp điều trị sỏi thận hiệu quả và khả thi với tỷ lệ thành công cao và biến chứng thấp.

Xem chi tiết